เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 17.30 น.

Hotline

083-922-9293

เราช่วยคุณได้

@kumkatour

Travel License : 11/11739

รหัสทัวร์

ประเทศ

ราคาเริ่มต้น

/ท่าน

อัตราค่าบริการ

ประเภทบัตร

ราคา/

สถานะ

ตั๋ว Aquaria KLCC - Off Peak (Weekday) ADULT

ราคา/

975

ตั๋ว Aquaria KLCC - Off Peak (Weekday) CHILD

ราคา/

894

ตั๋ว Aquaria KLCC - Off Peak (Weekday) SENIOR

ราคา/

894

* กรุณาทำการเช็คราคากับเราอีกครั้งก่อนทำการจอง ขอบคุณค่ะ *

ไฮไลท์

เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำอะควาเรีย เคแอลซีซี ที่ได้รับการโหวตให้เป็นหนึ่งในห้าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ดีที่สุดในเอเชีย

เดินสำรวจลอดอุโมงค์ใต้น้ำความยาว 90 เมตร และตื่นตาตื่นใจไปกับสัตว์น้ำและสัตว์บกที่น่าสนใจ 5,000 ชีวิต จากกว่า 150 สายพันธุ์ภายในพิพิธภัณฑ์

พบกับสิ่งมีชีวิตดาวเด่นของพิพิธภัณฑ์อย่าง ฉลามเสือ, งูทะเล, ปลากระเบนจุดสีน้ำเงิน, ปลาปะการังสีสันสดใส, ม้าน้ำ เป็นต้น

เพลิดเพลินไปกับนิทรรศการสุดพิเศษ อาทิ Touch Pool, Evolution Zone, Jewels of the Jungle และอีกเพียบ!

นอกจากจะแวะมาท่องเที่ยวเพื่อความเพลิดเพลินแล้ว คุณยังจะได้เรียนรู้เกี่ยวโครงการอนุรักษ์มหาสมุทรอีกด้วย

ข้อตกลงและเงื่อนไข

อัตรานี้รวม

- บัตรพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำอะควาเรีย เคแอลซีซี ช่วงนอกฤดูท่องเที่ยว 1 ใบ

อัตรานี้ไม่รวม

- ออดิโอไกด์

- ไกด์ทัวร์

- ค่าเข้าแพ็กเกจอื่น ๆ อาทิ แพ็กเกจนอนกับฉลาม,ดำน้ำในกรงเหล็ก และดำน้ำกับฉลาม

- บริการรับและส่งกลับที่โรงแรม

- ที่พัก

- อาหารและเครื่องดื่ม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ

- ค่าธรรมเนียมการถ่ายภาพ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีออมทรัพย์

บจก.คุ้มค่าทัวร์

ถนนจันทน์

1568672174

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

บัญชีออมทรัพย์

บจก.คุ้มค่าทัวร์

ถนนจันทน์

1331547860

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ