เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 17.30 น.

Hotline

083-922-9293

เราช่วยคุณได้

@kumkatour

Travel License : 11/11739

รหัสทัวร์

ประเทศ

ราคาเริ่มต้น

/ท่าน

อัตราค่าบริการ

ประเภทบัตร

ราคา/

สถานะ

ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว พระราชวังต้องห้าม (บัตรผู้ใหญ่)

ราคา/

975

ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว - บัตรเข้าชมทุกสถานที่ท่องเที่ยว พระราชวังต้องห้าม + ห้องแสดงนาฬิกา + ห้องแสดงสมบัติ

ราคา/

1,058

ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว - บัตรเข้าชมทุกสถานที่ท่องเที่ยว พระราชวังต้องห้าม + ห้องแสดงสมบัติ

ราคา/

1,010

ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว - บัตรเข้าชมทุกสถานที่ท่องเที่ยว พระราชวังต้องห้าม + ห้องแสดงนาฬิกา

ราคา/

1,010

ทัวร์พระราชวังต้องห้ามครึ่งวัน

ราคา/

1,302

ทัวร์พระราชวังต้องห้ามและสวนจิงซานครึ่งวัน

ราคา/

1,345

* กรุณาทำการเช็คราคากับเราอีกครั้งก่อนทำการจอง ขอบคุณค่ะ *

ไฮไลท์

เข้าไปยังพระราชวังต้องห้าม (Forbidden City) ซึ่งเป็นหนึ่งในอาคารไม้โบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลกและพระราชวังหลวงในประเทศจีน ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก

เยี่ยมชมเขตพระราชฐานของวังในอดีต ซึ่งถูกใช้เป็นสถานที่จัดงานเลี้ยงและว่าราชการแผ่นดิน รวมถึงยังเป็นที่ประทับของฮ่องเต้อีกด้วย

สำรวจความงดงามของพระราชอุทยานหลวงและห้องต่าง ๆ ภายในพระราชวังกว่า 8,000 ห้อง พร้อมชมทิวทัศน์, สถาปัตยกรรม, เฟอร์นิเจอร์ และศิลปวัตถุอีกมากมาย

ตื่นตาตื่นใจไปกับคอลเลคชันของวัตถุโบราณกว่าหนึ่งล้านชิ้นและเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ราชวงศ์จีนให้มากยิ่งขึ้น

หากคุณต้องการทัวร์พร้อมเรียนรู้ประวัติศาสตร์จีนไปกับไกด์ผู้รอบรู้ อย่าลืมจอง ทัวร์ชมพิพิธภัณฑ์พระราชวังปักกิ่ง, ทัวร์ดื่มด่ำวัฒนธรรมวังหลวง และ ทัวร์ชมกรุงปักกิ่งฉบับสมบูรณ์! หรือหากคุณอยากท่องเที่ยวเมืองปักกิ่งแบบ 1 วัน ก็อย่าลืมจอง ทัวร์เต็มวัน นี้ดูสักหน่อย

หากได้มาเยือนปักกิ่งแล้วก็อย่าลืมไปเยือน กำแพงเมืองจีน ด่านมู่เถียนยวี่ เพื่อชมความงดงามจากด้านบนกระเช้า หรือจะร่วม ทัวร์ ด่านมู่เถียนยวี่ ก็ได้เช่นกัน

ข้อตกลงและเงื่อนไข

อัตรานี้รวม

- บัตรช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว (บัตรผู้ใหญ่)

- บัตรช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว - บัตรเข้าชมทุกสถานที่ท่องเที่ยว

- บัตรทัวร์พระราชวังต้องห้ามครึ่งวัน

- บัตรทัวร์พระราชวังต้องห้ามและสวนจิงซานครึ่งวัน

- ไกด์ทัวร์ภาษาอังกฤษ หรือไกด์ทัวร์ภาษาจีน

อัตรานี้ไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีออมทรัพย์

บจก.คุ้มค่าทัวร์

ถนนจันทน์

1568672174

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

บัญชีออมทรัพย์

บจก.คุ้มค่าทัวร์

ถนนจันทน์

1331547860

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ