ล่องเรือสำราญ

ล่องเรือสำราญ เที่ยวอลาสก้า ดินแดนแห่งน้ำแข็ง 8วัน 7คืน

ล่องเรือสำราญ เที่ยวอลาสก้า ดินแดนแห่งน้ำแข็ง 8วัน 7คืน

ล่องเรือสำราญ Carnival Luminosa เที่ยวอลาสก้า ดินแดนแห่งน้ำแข็ง ทริปล่องเรือสำราญอลาสก้า เที่ยวแบบฟรีสไตล์ มีอิสระการเดินทาง พาคุณชมซีแอตเทิล-จูโน-สแก็กเวย์-เทรซี่อาร์ม ฟยอร์ด-เค็ทชิแกน-วิคตอเรีย-ซีแอตเทิล


ล่องเรือสำราญ เที่ยวอลาสก้า ดินแดนแห่งน้ำแข็ง 8วัน 7คืน
รหัสทัวร์
CRU_0191
จำนวนวันเดินทาง
8วัน 7คืน
กำหนดการเดินทาง
09 พ.ค. 67 - 29 ส.ค. 67
เดินทางโดย
Carnival Luminosa
Carnival Luminosa
ราคาเริ่มต้น
45,900 /ท่าน

รายละเอียดและเวลาเดินทางเรือ

# วัน ท่าเรือ เวลาเรือถึง เวลาเรือออก
1 THU Seattle - 4:00 PM
2 FRI Fun Day At Sea - -
3 SAT Juneau 01:00 PM 10:00 PM
4 SUN Skagway 07:00 AM 08:00 PM
5 MON Cruising Tracy Arm Fjord - -
6 TUE Ketchikan 07:00 AM 01:00 PM
7 WED Victoria 08:00 PM 11:59 PM
8 THU Seattle 07:00 AM -

วันที่ 1 : ()

ท่าเรือ
Seattle
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
4:00 PM

ท่าเรือ
Fun Day At Sea
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
-

ท่าเรือ
Juneau
เวลาเรือถึง
01:00 PM
เวลาเรือออก
10:00 PM

ท่าเรือ
Skagway
เวลาเรือถึง
07:00 AM
เวลาเรือออก
08:00 PM

ท่าเรือ
Cruising Tracy Arm Fjord
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
-

ท่าเรือ
Ketchikan
เวลาเรือถึง
07:00 AM
เวลาเรือออก
01:00 PM

ท่าเรือ
Victoria
เวลาเรือถึง
08:00 PM
เวลาเรือออก
11:59 PM

ท่าเรือ
Seattle
เวลาเรือถึง
07:00 AM
เวลาเรือออก
-
วันเดินทางไป-กลับ ประเภทห้องพัก ราคาผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาผู้ใหญ่
คนที่ 3 และ 4
ราคาเด็ก
อายุต่ำกว่า 12 ปี
ราคาเด็ก
อายุ 6 เดือน – 2 ขวบ
พักเดี่ยว
พฤ. 13 มิ.ย. - พฤ. 20 มิ.ย. 67 Interior Stateroom 45,900 - - - -
พฤ. 20 มิ.ย. - พฤ. 27 มิ.ย. 67 Interior Stateroom 45,900 - - - -
พฤ. 27 มิ.ย. - พฤ. 04 ก.ค. 67 Interior Stateroom 45,900 - - - -
พฤ. 04 ก.ค. - พฤ. 11 ก.ค. 67 Interior Stateroom 45,900 - - - -
พฤ. 11 ก.ค. - พฤ. 18 ก.ค. 67 Interior Stateroom 45,900 - - - -
พฤ. 18 ก.ค. - พฤ. 25 ก.ค. 67 Interior Stateroom 45,900 - - - -
พฤ. 25 ก.ค. - พฤ. 01 ส.ค. 67 Interior Stateroom 45,900 - - - -
พฤ. 01 ส.ค. - พฤ. 08 ส.ค. 67 Interior Stateroom 45,900 - - - -
พฤ. 08 ส.ค. - พฤ. 15 ส.ค. 67 Interior Stateroom 45,900 - - - -
พฤ. 15 ส.ค. - พฤ. 22 ส.ค. 67 Interior Stateroom 45,900 - - - -
พฤ. 22 ส.ค. - พฤ. 29 ส.ค. 67 Interior Stateroom 45,900 - - - -
พฤ. 29 ส.ค. - พฤ. 05 ก.ย. 67 Interior Stateroom 45,900 - - - -

พฤ. 13 มิ.ย. - พฤ. 20 มิ.ย. 67
(ห้องพัก : Interior Stateroom)

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
45,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
45,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
45,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
45,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
45,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
45,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
45,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
45,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
45,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
45,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
45,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
45,900

 อัตรานี้รวม

  • ห้องพักบนเรือสำราญ 7 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทำการชำระเงิน)
  • อาหารบนเรือสำราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ
  • ค่าภาษีท่าเรือ

 อัตรานี้ไม่รวม

  • ค่าทิปพนักงานบนเรือ
  • ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion)
  • อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ
  • ค่าแพคเกจเครื่องดื่มบนเรือสำราญ / ค่า WIFI
  • ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
  • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
จำนวนผู้เข้าชม 28 ครั้ง


แพคเกจเรือสำราญที่คล้ายกัน