ล่องเรือสำราญ

ล่องเรือสำราญ เวเนเชี่ยนลากูน BY S.S. La Venezia 8วัน 7คืน

ล่องเรือสำราญ เวเนเชี่ยนลากูน BY S.S. La Venezia 8วัน 7คืน

สัมผัสความ Luxury ที่หาจากไหนไม่ได้ Uniworld River Cruise เรือสำราญล่องแม่น้ำที่หรูที่สุดในโลก เรือ S.S. La Venezia เส้นทางเวเนเชี่ยนลากูน 8 วัน 7 คืน ที่จะพาคุณสัมผัสความเป็นเวนิสอย่างแท้จริงพร้อมกับ 3 มรดกโลก


ล่องเรือสำราญ เวเนเชี่ยนลากูน BY S.S. La Venezia 8วัน 7คืน
รหัสทัวร์
CRU_0192
จำนวนวันเดินทาง
8วัน 7คืน
กำหนดการเดินทาง
31 มี.ค. 67 - 01 ก.ย. 67
เดินทางโดย
SS La Venezia
SS La Venezia
ราคาเริ่มต้น
3,299 /ท่าน

รายละเอียดและเวลาเดินทางเรือ

# วัน ท่าเรือ เวลาเรือถึง เวลาเรือออก
1 SUN เวนิส (ลงเรือ) - -
2 MON เวนิส - -
3 TUE เวนิส,มาซซอร์โบ (บูราโน่) - -
4 WED มาซซอร์โบ, บูราโน่, กีออจจา - -
5 THU กีออจจา - -
6 FRI กีออจจา, เวนิส - -
7 SAT เวนิส - -
8 SUN เวนิส (ออกจากเรือ) - -

วันที่ 1 : ()

ท่าเรือ
เวนิส (ลงเรือ)
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
-

ท่าเรือ
เวนิส
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
-

ท่าเรือ
เวนิส,มาซซอร์โบ (บูราโน่)
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
-

ท่าเรือ
มาซซอร์โบ, บูราโน่, กีออจจา
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
-

ท่าเรือ
กีออจจา
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
-

ท่าเรือ
กีออจจา, เวนิส
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
-

ท่าเรือ
เวนิส
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
-

ท่าเรือ
เวนิส (ออกจากเรือ)
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
-
วันเดินทางไป-กลับ ประเภทห้องพัก ราคาผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาผู้ใหญ่
คนที่ 3 และ 4
ราคาเด็ก
อายุต่ำกว่า 12 ปี
ราคาเด็ก
อายุ 6 เดือน – 2 ขวบ
พักเดี่ยว
อา. 30 มิ.ย. - อา. 07 ก.ค. 67 CLASSIC (162 SQ.FT.) 3,299 - - - -
FRENCH BALCONY (194 SQ.FT.) 3,999 - - - -
DELUXE BALCONY (194 SQ.FT.) 5,199 - - - -
SUITES (305 SQ.FT.) 7,299 - - - -
GRAND SUITE (410 SQ.FT.) 9,799 - - - -
อา. 07 ก.ค. - อา. 14 ก.ค. 67 CLASSIC (162 SQ.FT.) 3,299 - - - -
FRENCH BALCONY (194 SQ.FT.) 3,999 - - - -
DELUXE BALCONY (194 SQ.FT.) 5,199 - - - -
SUITES (305 SQ.FT.) 7,299 - - - -
GRAND SUITE (410 SQ.FT.) 9,799 - - - -
อา. 14 ก.ค. - อา. 21 ก.ค. 67 CLASSIC (162 SQ.FT.) 3,299 - - - -
FRENCH BALCONY (194 SQ.FT.) 3,999 - - - -
DELUXE BALCONY (194 SQ.FT.) 5,199 - - - -
SUITES (305 SQ.FT.) 7,299 - - - -
GRAND SUITE (410 SQ.FT.) 9,799 - - - -
อา. 28 ก.ค. - อา. 04 ส.ค. 67 CLASSIC (162 SQ.FT.) 3,299 - - - -
FRENCH BALCONY (194 SQ.FT.) 3,999 - - - -
DELUXE BALCONY (194 SQ.FT.) 5,199 - - - -
SUITES (305 SQ.FT.) 7,299 - - - -
GRAND SUITE (410 SQ.FT.) 9,799 - - - -
อา. 04 ส.ค. - อา. 11 ส.ค. 67 CLASSIC (162 SQ.FT.) 3,299 - - - -
FRENCH BALCONY (194 SQ.FT.) 3,999 - - - -
DELUXE BALCONY (194 SQ.FT.) 5,199 - - - -
SUITES (305 SQ.FT.) 7,299 - - - -
GRAND SUITE (410 SQ.FT.) 9,799 - - - -
อา. 11 ส.ค. - อา. 18 ส.ค. 67 CLASSIC (162 SQ.FT.) 3,299 - - - -
FRENCH BALCONY (194 SQ.FT.) 3,999 - - - -
DELUXE BALCONY (194 SQ.FT.) 5,199 - - - -
SUITES (305 SQ.FT.) 7,299 - - - -
GRAND SUITE (410 SQ.FT.) 9,799 - - - -
อา. 18 ส.ค. - อา. 25 ส.ค. 67 CLASSIC (162 SQ.FT.) 3,299 - - - -
FRENCH BALCONY (194 SQ.FT.) 3,999 - - - -
DELUXE BALCONY (194 SQ.FT.) 5,199 - - - -
SUITES (305 SQ.FT.) 7,299 - - - -
GRAND SUITE (410 SQ.FT.) 9,799 - - - -
อา. 25 ส.ค. - อา. 01 ก.ย. 67 CLASSIC (162 SQ.FT.) 3,299 - - - -
FRENCH BALCONY (194 SQ.FT.) 3,999 - - - -
DELUXE BALCONY (194 SQ.FT.) 5,199 - - - -
SUITES (305 SQ.FT.) 7,299 - - - -
GRAND SUITE (410 SQ.FT.) 9,799 - - - -
อา. 01 ก.ย. - อา. 08 ก.ย. 67 CLASSIC (162 SQ.FT.) 3,299 - - - -
FRENCH BALCONY (194 SQ.FT.) 3,999 - - - -
DELUXE BALCONY (194 SQ.FT.) 5,199 - - - -
SUITES (305 SQ.FT.) 7,299 - - - -
GRAND SUITE (410 SQ.FT.) 9,799 - - - -

อา. 30 มิ.ย. - อา. 07 ก.ค. 67
(ห้องพัก : CLASSIC (162 SQ.FT.))

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
3,299

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
3,999

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
5,199

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
7,299

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
9,799

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
3,299

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
3,999

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
5,199

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
7,299

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
9,799

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
3,299

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
3,999

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
5,199

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
7,299

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
9,799

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
3,299

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
3,999

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
5,199

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
7,299

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
9,799

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
3,299

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
3,999

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
5,199

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
7,299

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
9,799

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
3,299

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
3,999

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
5,199

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
7,299

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
9,799

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
3,299

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
3,999

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
5,199

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
7,299

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
9,799

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
3,299

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
3,999

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
5,199

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
7,299

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
9,799

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
3,299

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
3,999

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
5,199

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
7,299

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
9,799

 อัตรานี้รวม

 • ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (ห้องพักบนเรือสำราญ)
 • ค่าอาหารทุกมื้อบนเรือสำราญ
 • ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
 • ค่ารถรับส่งจากสนามบิน – ท่าเรือ – สนามบิน (กรณีเดินทางมาถึงวันที่เรือออกเดินทาง)
 • กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ
 • ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่มบนเรือสำราญ และ WIFI บนเรือตลอดการเดินทาง
 • ค่าทิปพนักงานบนเรือ

 อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าวีซ่าเชงเก้น
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ – เวนิส – กรุงเทพฯ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
จำนวนผู้เข้าชม 30 ครั้ง


แพคเกจเรือสำราญที่คล้ายกัน