เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 17.30 น.

Hotline

083-922-9293

เราช่วยคุณได้

@kumkatour

Travel License : 11/11739

หน้าแรก

/

เรือสำราญ

/

ล่องเรือสำราญ Wonderland of Mediterranean โดย Costa Toscana 10วัน 8คืน (QR)

ล่องเรือสำราญ Wonderland of Mediterranean โดย Costa Toscana 10วัน 8คืน (QR)

ล่องเรือสำราญ Wonderland of Mediterranean โดย Costa Toscana 10วัน 8คืน (QR)

ล่องเรือ Wonderland of Mediterranean โดย Costa Toscana 10วัน 8คืน (QR)

รหัสทัวร์

CRU_0199

ประเภท

รวมตั๋วเครื่องบิน (Qatar Airways)

กำหนดการเดินทาง

06 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67

จำนวนวัน

10วัน 8คืน

ราคาเริ่มต้น

159,900 บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Costa Toscana

Costa Toscana

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ประเภทห้องพัก

พักห้องละ 2 ท่าน

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

เด็กทารก

พักเดี่ยว

06 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67

ประเภทห้องพัก

Inside cabin

พักห้องละ 2 ท่าน

159,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

Balcony cabin

พักห้องละ 2 ท่าน

179,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

รายละเอียดและเวลาเดินทางเรือ

กำหนดการเดินทาง

ลำดับ

วัน

วันที่

ท่าเรือ

เวลาเรือถึง

เวลาเรือออก

ลำดับ : 1

วัน : MON

วันที่ : 20 ธ.ค. 67

ท่าเรือ : Barcelona

เวลาเรือถึง : -

เวลาเรือออก : 18.00

ลำดับ : 2

วัน : TUE

วันที่ : 08 ต.ค. 67

ท่าเรือ : Ibiza

เวลาเรือถึง : 08.00

เวลาเรือออก : 18.00

ลำดับ : 3

วัน : WED

วันที่ : 09 ต.ค. 67

ท่าเรือ : sailing between sky and sea

เวลาเรือถึง : -

เวลาเรือออก : -

ลำดับ : 4

วัน : THU

วันที่ : 10 ต.ค. 67

ท่าเรือ : Palermo

เวลาเรือถึง : 08.00

เวลาเรือออก : 16.00

ลำดับ : 5

วัน : FRI

วันที่ : 11 ต.ค. 67

ท่าเรือ : Civitavecchia

เวลาเรือถึง : 08.30

เวลาเรือออก : 19.00

ลำดับ : 6

วัน : SAT

วันที่ : 12 ต.ค. 67

ท่าเรือ : Savona

เวลาเรือถึง : 08.30

เวลาเรือออก : 18.00

ลำดับ : 7

วัน : SUN

วันที่ : 13 ต.ค. 67

ท่าเรือ : Marselles

เวลาเรือถึง : 08.30

เวลาเรือออก : 18.30

ลำดับ : 8

วัน : MON

วันที่ : 14 ต.ค. 67

ท่าเรือ : Barcelona

เวลาเรือถึง : 08.00

เวลาเรือออก : -

จำนวนผู้เข้าชม 9 ครั้ง