เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 17.30 น.

Hotline

083-922-9293

เราช่วยคุณได้

@kumkatour

Travel License : 11/11739

หน้าแรก

/

มาเลเซีย

/

แพ็กเกจ MUNZ MALAYSIA VIP Small Group 3วัน 2คืน

แพ็กเกจ MUNZ MALAYSIA VIP Small Group 3วัน 2คืน

แพ็กเกจ MUNZ MALAYSIA VIP Small Group 3วัน 2คืน

รหัสทัวร์

PKG_0220

สถานที่

มาเลเซีย

กำหนดการเดินทาง

25 มิ.ย. 67 - 31 ธ.ค. 67

จำนวนวัน

3วัน 2คืน

ราคาเริ่มต้น

5,999บาท/ท่าน

อัตราค่าบริการ

รายการ

10 ท่านขึ้นไป

6-7 ท่าน

8-9 ท่าน

สถานะ

Ibis Styles (3 ดาว)

10 ท่านขึ้นไป

5,999

6-7 ท่าน

7,500

8-9 ท่าน

6,999

Transit (3 ดาว)

10 ท่านขึ้นไป

5,999

6-7 ท่าน

7,500

8-9 ท่าน

6,999

Puda Plaza (3 ดาว)

10 ท่านขึ้นไป

5,999

6-7 ท่าน

7,500

8-9 ท่าน

6,999

Awana Hotel (3 ดาว)

10 ท่านขึ้นไป

5,999

6-7 ท่าน

7,500

8-9 ท่าน

6,999

First World (3 ดาว)

10 ท่านขึ้นไป

5,999

6-7 ท่าน

7,500

8-9 ท่าน

6,999

ไฮไลท์

ปุตราจายา

กัวลาลัมเปอร์

มัสยิดอาเหม็ด

พระราชวังอิสตันน่า

เมอร์เดก้าสแควร์

ตึกปิโตนัส

เก็นติ้งไฮแลนด์

CABLE CAR

วัดถ้ำบาตู

ร้านค้าสินค้าพื้นเมือง

ช็อกโกแลต OTOP

รายละเอียดโปรแกรม

Day 1

กรุงเทพ– สนามบินมาเลเซีย– ปุตราจายา-กัวลาลัมเปอร์

Day 2

มัสยิดอาเหม็ด – พระราชวังอิสตันน่า – เมอร์เดก้าสแควร์ - ตึกปิโตนัส-เก็นติ้งไฮแลนด์ – CABLE CAR –-อิสระตามอัธยาศัยบน GENTING

Day 3

เก็นติ้งไฮแลนด์ – วัดถ้ำบาตู – ร้านค้าสินค้าพื้นเมือง-ช็อกโกแลต OTOP – สนามบิน – กรุงเทพฯ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีออมทรัพย์

บจก.คุ้มค่าทัวร์

ถนนจันทน์

1568672174

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

บัญชีออมทรัพย์

บจก.คุ้มค่าทัวร์

ถนนจันทน์

1331547860

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 11 ครั้ง