เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 17.30 น.

Hotline

083-922-9293

เราช่วยคุณได้

@kumkatour

Travel License : 11/11739

หน้าแรก

/

ทัวร์จีน

/

ทัวร์จีน เฉินตู ย่าติง ซัมบาลาแห่งสุดท้าย ดินแดนสวรรค์บนดิน 8วัน 7คืน (9C)

ทัวร์จีน เฉินตู ย่าติง ซัมบาลาแห่งสุดท้าย ดินแดนสวรรค์บนดิน 8วัน 7คืน (9C)

ทัวร์จีน เฉินตู ย่าติง ซัมบาลาแห่งสุดท้าย ดินแดนสวรรค์บนดิน 8วัน 7คืน (9C)

เที่ยวจีน เฉินตู ย่าติง ซัมบาลาแห่งสุดท้าย ดินแดนสวรรค์บนดิน 8วัน 7คืน อุทยานภูเขาสี่ดรุณี ซวงเฉียวโกว หอเตียวโหลว อุทยานย่าติง วัดถ่ากง ทะเลล่าบน้ำนม สะพานหลูติ้งเฉียว ถนนคนเดินซุนชีลู่

รหัสทัวร์

PDHCN_9C00023

ประเทศ

จีน

กำหนดการเดินทาง

10 พ.ค. 67 - 26 ก.ย. 67

จำนวนวัน

8วัน 7คืน

ราคาเริ่มต้น

54,000บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Spring Airlines

ก.ค. 67

54,900฿

12-19

54,900฿

22-29

ส.ค. 67

56,900฿

10-17

56,900฿

23-30

ก.ย. 67

56,900฿

11-18

56,900฿

19-26

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

22 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67

54,900

-

-

12,000

-

-

20

10 ส.ค. 67 - 17 ส.ค. 67

56,900

-

-

14,000

-

-

20

23 ส.ค. 67 - 30 ส.ค. 67

56,900

-

-

14,000

-

-

20

11 ก.ย. 67 - 18 ก.ย. 67

56,900

-

-

14,000

-

-

20

19 ก.ย. 67 - 26 ก.ย. 67

56,900

-

-

14,000

-

-

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เมืองเฉินตู

Day : 2

เฉินตู – อุทยานภูเขาสี่ดรุณี – ซวงเฉียวโกว

Day : 3

อุทยานภูเขาสี่ดรุณี - หมู่บ้านชาวทิเบต หอเตียวโหลว – เมืองซินตูเฉียว - เมืองหย่าเจียง

Day : 4

เมืองหย่าเจียง – เมืองหลี่ถัง - เมืองย่าติง

Day : 5

เมืองย่าติง – อุทยานย่าติง (เต็มวัน) - วัดชงกู่ – ทุ่งหญ้าลั่วหรง - ทะเลสาบน้ำนม

Day : 6

เมืองย่าติง - ทุ่งหญ้าถ่ากง – วัดถ่ากง – เมืองหย่าเจียง - เมืองซินตูฉียว

Day : 7

เมืองซินตูฉียว - สะพานหลูติ้งเฉียว - คังติ้ง – เมืองเฉินตู- ถนนคนเดินซุนชีลู่

Day : 8

เฉินตู – กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีออมทรัพย์

บจก.คุ้มค่าทัวร์

ถนนจันทน์

1568672174

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

บัญชีออมทรัพย์

บจก.คุ้มค่าทัวร์

ถนนจันทน์

1331547860

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 37 ครั้ง