ทัวร์จีน หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ อู้หยวน หนานชาง 5วัน 4คืน (VZ)

ทัวร์จีน หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ อู้หยวน หนานชาง 5วัน 4คืน (VZ)

เที่ยวจีน หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ อู้หยวน หนานชาง 5วัน 4คืน หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ หมู่บ้านที่ตั้งอยู่ริมหน้าผา ล่องเรือชมวิวยามค่ำคืนที่อู้หนี่โจว อู้หยวน หมู่บ้านโบราณหวงหลิง (หมู่บ้านที่สวยที่สุดในจีน) ภูเขาหลิงซาน ท้องฟ้ากระจก ถนนคนเดินหนานชาง วัดไคฝู จัดเต็มบุฟเฟต์ปิ้งย่าง


ทัวร์จีน หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ อู้หยวน หนานชาง 5วัน 4คืน (VZ)
รหัสทัวร์
T2GCN_VZ00145
จำนวนวันเดินทาง
5วัน 4คืน
กำหนดการเดินทาง
15 ต.ค. 67 - 19 ธ.ค. 67
เดินทางโดย
alvietjetair.jpg
ราคาเริ่มต้น
29,999 /ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินฉางชา - เข้าโรงแรม
 • วันที่

  2

  ฉางซา - หนานชาง (โดยรถบัส) – หอริมน้ำเถิงหวัง - ถ่ายรูปหน้าหมู่บ้านจำลองลูเซิร์น – ถนนคนเดินสายวัฒนธรรมหนานชาง (Wan Shou Gong)
 • วันที่

  3

  เดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณหวงหลิง (รวมกระเช้าไป-กลับ) - สะพานกระจก - ล่องเรือชมแสงสีอู้หนี่โจว
 • วันที่

  4

  อุทยานภูเขาหลิงซาน (รวมกระเช้าไป-กลับ) - ท้องฟ้ากระจก - ชมภูเขาหินรูปร่างต่างๆ – เมืองซ่างเหรา - หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ **ชมบรรยากาศทั้งตอนกลางวัน จนถึง แสงสียามค่ำคืน**
 • วันที่

  5

  เมืองซ่างเหรา - เมืองฉางซา (โดยรถไฟความเร็วสูง) - วัดไคฝู – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - จัดเต็มบุฟเฟต์ปิ้งย่าง - สนามบินฉางซา

15 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67

ผู้ใหญ่
29,999
พักเดี่ยว
5,900
เด็กทารก
6,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
29,999
พักเดี่ยว
5,900
เด็กทารก
6,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
29,999
พักเดี่ยว
5,900
เด็กทารก
6,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
29,999
พักเดี่ยว
5,900
เด็กทารก
6,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
30,999
พักเดี่ยว
5,900
เด็กทารก
6,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
30,999
พักเดี่ยว
5,900
เด็กทารก
6,000
Group Size
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
15 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67 29,999 - - 5,900 6,000 - 20
24 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67 29,999 - - 5,900 6,000 - 20
07 พ.ย. 67 - 11 พ.ย. 67 29,999 - - 5,900 6,000 - 20
21 พ.ย. 67 - 25 พ.ย. 67 29,999 - - 5,900 6,000 - 20
05 ธ.ค. 67 - 09 ธ.ค. 67 30,999 - - 5,900 6,000 - 20
19 ธ.ค. 67 - 23 ธ.ค. 67 30,999 - - 5,900 6,000 - 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ บจก.คุ้มค่าทัวร์ ถนนจันทน์ 1568672174
บัญชีออมทรัพย์ บจก.คุ้มค่าทัวร์ ถนนจันทน์ 1331547860
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ
          -  พร้อมส่งหลักฐานการชำระเงินมาให้ทาง Line หรือทาง E-mail ก็ได้

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ
          -  พร้อมส่งหลักฐานการชำระเงินมาให้ทางบริษัท

จำนวนผู้เข้าชม 15 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน