เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 17.30 น.

Hotline

083-922-9293

เราช่วยคุณได้

@kumkatour

Travel License : 11/11739

หน้าแรก

/

ทัวร์ไอซ์แลนด์

/

ทัวร์ไอซ์แลนด์ แกรนด์รอบเกาะไอซ์แลนด์ winter & summer 12วัน 9คืน (TG)

ทัวร์ไอซ์แลนด์ แกรนด์รอบเกาะไอซ์แลนด์ winter & summer 12วัน 9คืน (TG)

ทัวร์ไอซ์แลนด์ แกรนด์รอบเกาะไอซ์แลนด์ winter & summer 12วัน 9คืน (TG)

เที่ยวไอซ์แลนด์ แกรนด์รอบเกาะไอซ์แลนด์ winter & summer 12วัน 9คืน เรคยาวิค บลูลากูน วงแหวนทองคำ น้ำตกสโกก้า วิค อุทยานแห่งชาติสกาฟตาฟิล เรนิสแดรงเกอร์ ชมหาดทรายดำ สกาฟตาเฟล ขับสโนโมบิลชมทุ่งน้ำแข็งไมร์ดาลสโจคูล อคูเรริ ฮูซาวิค ทะเลสาบเมวัท เซลล์ฟอสส์ ชมปราวาฬ เรคยาวิค

รหัสทัวร์

VCIS_TG00019

ประเทศ

ไอซ์แลนด์

กำหนดการเดินทาง

24 พ.ค. 67 - 07 ม.ค. 68

จำนวนวัน

12วัน 9คืน

ราคาเริ่มต้น

228,800บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Thai Airways

ก.ค. 67

228,888฿

05-16

228,888฿

19-30

ส.ค. 67

228,888฿

02-13

228,888฿

23-03ก.ย.

ก.ย. 67

228,888฿

06-17

228,888฿

20-30

ต.ค. 67

228,888฿

04-15

228,888฿

18-29

พ.ย. 67

228,888฿

08-19

228,888฿

22-03ธ.ค.

ธ.ค. 67

228,888฿

05-16

238,888฿

20-31

238,888฿

27-07ม.ค.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

19 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67

228,888

-

-

45,000

-

-

20

02 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67

228,888

-

-

45,000

-

-

20

23 ส.ค. 67 - 03 ก.ย. 67

228,888

-

-

45,000

-

-

20

06 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67

228,888

-

-

45,000

-

-

20

20 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67

228,888

-

-

45,000

-

-

20

04 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67

228,888

-

-

45,000

-

-

20

18 ต.ค. 67 - 29 ต.ค. 67

228,888

-

-

45,000

-

-

20

08 พ.ย. 67 - 19 พ.ย. 67

228,888

-

-

45,000

-

-

20

22 พ.ย. 67 - 03 ธ.ค. 67

228,888

-

-

45,000

-

-

20

05 ธ.ค. 67 - 16 ธ.ค. 67

228,888

-

-

45,000

-

-

20

20 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

238,888

-

-

45,000

-

-

20

27 ธ.ค. 67 - 07 ม.ค. 68

238,888

-

-

45,000

-

-

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินสุวรรรณภูมิ

Day : 2

สนามบินสุวรรรณภูมิ - โคเปนเฮเกน (เดนมาร์ก) - เรคยาวิค (ไอซ์แลนด์) - ชมเมือง

Day : 3

เรคยาวิค - วงกลมทองคำ-อุทยานธิงเรลลี่-น้ําพุร้อนกีเซอร์ - น้ําตกกูลฟอสส์ - เคริด - เซลฟอส

Day : 4

น้ำตกเซลยาลัสส์ฟอส-น้ำตกสโกกาฟอสส์ ธารน้ำแข็งไมดาล โจคูล–สโนว์โมบิว-เฮลลา

Day : 5

เฮลลา-ซุ้มประตูหินดีร์โฮเลย์(อันซีน)-เรย์นิสดรังการ์-ถ้ำน้ำแข็งคัทลา-ดีร์โฮเลย์

Day : 6

ดีร์โฮเลย์–ทุ่งลาวาเอลดราอุน–ธารน้ําแข็งสกีดาราโจกูล-ล่องเรือลากูนโจคูซาลอน -ไดมอนด์บีช–เอไกล์สตาดีร์

Day : 7

เอไกลสตาดีร์ -หุบเขาสตูลาเกล (ไอซ์แลนด์แคนยอน) - น้ำตกเดตตีฟอสส์-น้ำตกโกดาฟอสส์ ฮูซาวิก

Day : 8

ฮูซาวิก - ล่องเรือชมปลาวาฬ - สติกกิชฮอลเมอร์

Day : 9

สติกกิชฮอลเมอร์ - ภูเขาคีร์กจูเฟล - เรคยาวิค แช่น้ําแร่ บลูลากูน

Day : 10

เคฟราวิค - โคเปนเฮเก้น – ช้อปปิ้งแบรนด์เนม

Day : 11

โคเปนเฮเก้น – ประเทศไทย

Day : 12

ประเทศไทย

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีออมทรัพย์

บจก.คุ้มค่าทัวร์

ถนนจันทน์

1568672174

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

บัญชีออมทรัพย์

บจก.คุ้มค่าทัวร์

ถนนจันทน์

1331547860

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 17 ครั้ง