เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 17.30 น.

Hotline

083-922-9293

เราช่วยคุณได้

@kumkatour

Travel License : 11/11739

หน้าแรก

/

ทัวร์ไอซ์แลนด์

/

ทัวร์ไอซ์แลนด์ Pearl of Iceland 10วัน 8คืน (AY)

ทัวร์ไอซ์แลนด์ Pearl of Iceland 10วัน 8คืน (AY)

ทัวร์ไอซ์แลนด์ Pearl of Iceland 10วัน 8คืน (AY)

เที่ยวไอซ์แลนด์ Pearl of Iceland 10วัน 8คืน เช็คอินยอดนิยม ภูเขาเคีร์กจูเฟล สนุกกับกิจกรรมขี่ีสโนว์โมบิล ตะลุยน้ำเเข็ง ล่องเรือชมธารน้ำเเข็ง Katla Ice Cave สปาร่างกายกับน้ำเเร่ธรรมชาติบ่อน้ำเเร่้บลูรากูล เที่ยวชม ทุ่งลาวามอส ชม ฟยาดราเกลยูเฟอร์ แคนยอน เที่ยวชมปล่องภูเขาไฟเคริด Kerid Crater

รหัสทัวร์

CDCIS_AY00016

ประเทศ

ไอซ์แลนด์

กำหนดการเดินทาง

26 ก.ย. 67 - 05 ต.ค. 67

จำนวนวัน

10วัน 8คืน

ราคาเริ่มต้น

189,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Fin Air

ก.ย. 67

189,900฿

26-05ต.ค.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

26 ก.ย. 67 - 05 ต.ค. 67

189,900

-

-

38,000

-

-

25

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินเฮลซิงกิ - กรุงเฮลซิงกิ

Day : 2

สนามบินเฮลซิงกิ – สนามบินเคฟลาวิก - กรุงเรคยาวิก – เมืองฟอสสาทูน – โทรลล์วอล์ค – บ่อน้ำพุร้อน เดลดาร์ตุงกูเวอร์ – เขาคีร์กจูเฟล – เมืองบอร์การ์เนส

Day : 3

บอร์การ์เนส – วงกลมทองคำ – อุทยานแห่งชาติธิงเลลีร์ – น้ำพุร้อนธรรมชาติ ไกเซอร์ – ขี่สโนว์โมบิลตะลุยทุ่งน้ำแข็ง – น้ำตกกุลล์ฟอสส์ – เฮลลา

Day : 4

เฮลลา – ถ้ำน้ำแข็ง“Katla Ice Cave” - แหลมดีร์โฮเลย์ - หาดทรายดำ - ฟยาดราเกลยูเฟอร์แคนยอน

Day : 5

ฟยาดราเกลยูเฟอร์ - โจกุลซาลอน - ไดมอนด์บีช - ล่องเรือ ชมทะเลสาบธารน้ำแข็งโจกุลซาร์ลอน - ธารน้ำแข็งฟยาลลส์โจกุลล์ - ธารน้ำแข็งสกาฟตาเฟล - ทุ่งลาวามอสส์

Day : 6

น้ำตกสโคก้าฟอสส์ - น้ำตกแซลยาลานด์ฟอสส์ - ปล่องภูเขาไฟเคริด - กรุงเรคยาวิก - ช็อปปิ้งที่ถนนเลยการ์แวร์กูร์

Day : 7

กรุงเรคยาวิก - โบสถ์ฮอลล์กริมสเคิร์กยา - ประติมากรรม “Sun Voyager” - อาคารฮาร์ปาคอนเสิร์ต - ชมวิวที่อาคารเพอร์แลนด์ - บ่อน้ำแร่บลูลากูน - เคฟลาวิก

Day : 8

เคฟลาวิก - เฮลซิงกิ

Day : 9

กรุงเฮลซิงกิ - กรุงเทพ

Day : 10

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีออมทรัพย์

บจก.คุ้มค่าทัวร์

ถนนจันทน์

1568672174

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

บัญชีออมทรัพย์

บจก.คุ้มค่าทัวร์

ถนนจันทน์

1331547860

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 17 ครั้ง