ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน (8L)

ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน (8L)

เที่ยวจีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน ลี่เจียง ดินแดนเวนิสแห่งโลกตะวันออก ภูเขาหิมะมังกรหยก ธรรมชาติสุดยิ่งใหญ่ แชงกรีล่า เมืองสุดขอบฟ้าแห่งหลังคาโลก สัมผัสมนต์เสน่ห์ของหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน


ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน (8L)
รหัสทัวร์
WJCN_8L00054
จำนวนวันเดินทาง
6วัน 5คืน
กำหนดการเดินทาง
04 มิ.ย. 67 - 22 ก.ย. 67
เดินทางโดย
alluckyair.jpg
ราคาเริ่มต้น
19,999 /ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ)
 • วันที่

  2

  เมืองคุนหมิง ประเทศจีน-เมืองต้าหลี่-เจดีย์สามองค์-วัดเจ้าแม่กวนอิม-เมืองลี่เจียง-เมืองโบราณลี่เจียง
 • วันที่

  3

  ภูเขาหิมะมังกรหยก-ชมโชว์จางอี้โหม่ว–ทะเลสาบไป๋สุยเหอ-เมืองจงเตี้ยน
 • วันที่

  4

  วัดซงจ้านหลิน-เมืองโบราณแชงกรี-ล่า-ช่องเขาแคบเสือกระโจน-เมืองฉูฉง
 • วันที่

  5

  เมืองคุนหมิง-วัดหยวนทง-ซุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่หยก-ถนนคนเดินหนานผิง
 • วันที่

  6

  ตำหนักทอง-สวนน้ำตกคุนหมิง-เมืองโบราณกวนตู้

15 มิ.ย. 67 - 20 มิ.ย. 67

ผู้ใหญ่
19,999
เด็กมีเตียง
19,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
6,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,999
เด็กมีเตียง
19,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
6,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,999
เด็กมีเตียง
21,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
6,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
219,989
เด็กมีเตียง
21,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
6,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,999
เด็กมีเตียง
21,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
6,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,999
เด็กมีเตียง
21,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
6,000
Group Size
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
15 มิ.ย. 67 - 20 มิ.ย. 67 19,999 19,999 - 5,000 6,000 - 20
25 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67 19,999 19,999 - 5,000 6,000 - 20
01 ก.ย. 67 - 06 ก.ย. 67 21,999 21,999 - 5,000 6,000 - 20
07 ก.ย. 67 - 12 ก.ย. 67 219,989 21,999 - 5,000 6,000 - 20
10 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67 21,999 21,999 - 5,000 6,000 - 20
22 ก.ย. 67 - 27 ก.ย. 67 21,999 21,999 - 5,000 6,000 - 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ บจก.คุ้มค่าทัวร์ ถนนจันทน์ 1568672174
บัญชีออมทรัพย์ บจก.คุ้มค่าทัวร์ ถนนจันทน์ 1331547860
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ
          -  พร้อมส่งหลักฐานการชำระเงินมาให้ทาง Line หรือทาง E-mail ก็ได้

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ
          -  พร้อมส่งหลักฐานการชำระเงินมาให้ทางบริษัท

จำนวนผู้เข้าชม 7 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน