เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 17.30 น.

Hotline

083-922-9293

เราช่วยคุณได้

@kumkatour

Travel License : 11/11739

หน้าแรก

/

ทัวร์จีน

/

ทัวร์จีน Paradise เฉินตู จิ่วจ้ายโกว เล่อซาน 6วัน 5คืน (B) (SL)

ทัวร์จีน Paradise เฉินตู จิ่วจ้ายโกว เล่อซาน 6วัน 5คืน (B) (SL)

ทัวร์จีน Paradise เฉินตู จิ่วจ้ายโกว เล่อซาน 6วัน 5คืน (B) (SL)

เที่ยวจีน Paradise เฉินตู จิ่วจ้ายโกว เล่อซาน 6วัน 5คืน (B) ทะเลสานแตะซี่ เมืองโบราณซงพาน อุทยานจิ่วไจ้โกว (เต็มวัน) รวมรดเหมาในอุทยาน ล่องเรือนมัสการพระหลวงพ่อโต ถนนโนราณจินหลี ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า วัดต้าถือ หมีแพนด้ายักษ์ปีนตึก IFS

รหัสทัวร์

BWCN_SL00065

ประเทศ

จีน

กำหนดการเดินทาง

18 ก.ค. 67 - 19 ธ.ค. 67

จำนวนวัน

6วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

28,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Thai Lion Air

ก.ค. 67

29,900฿

18-23

ส.ค. 67

29,900฿

11-16

ก.ย. 67

29,900฿

12-17

ต.ค. 67

32,900฿

17-22

พ.ย. 67

28,900฿

21-26

ธ.ค. 67

28,900฿

07-12

28,900฿

14-19

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

18 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67

29,900

29,900

29,900

6,000

-

-

20

11 ส.ค. 67 - 16 ส.ค. 67

29,900

29,900

29,900

6,000

-

-

20

12 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67

29,900

29,900

29,900

6,000

-

-

20

17 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67

32,900

32,900

32,900

6,500

-

-

20

21 พ.ย. 67 - 26 พ.ย. 67

28,900

28,900

28,900

6,000

-

-

20

07 ธ.ค. 67 - 12 ธ.ค. 67

28,900

28,900

28,900

6,000

-

-

20

14 ธ.ค. 67 - 19 ธ.ค. 67

28,900

28,900

28,900

6,000

-

-

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินดอนเมือง – เฉิงตู

Day : 2

เฉิงตู – ทะเลสาบแตะซี – จิ่วจ้ายโกว

Day : 3

อุทยานจิ่วไจ้โกว(เต็มวัน) (รวมรถเหมา ในอุทยาน)

Day : 4

จิ่วจ้ายโกว – เมืองโบราณซงพาน - ตูเจียงเอี้ยน

Day : 5

ตูเจียงเอี้ยน – เล่อซาน – ส่องเรือนมัสการพระใหญ่เล่อซาน – ถนนโบราณจินหลี

Day : 6

ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า - วัดต้าฉือ - ถนนคนเดินชุนซีไถ้กู๋หลี่ – หมีแพนต้ายักษ์ปืนตึก – ส่งสนามบิน-ดอนเมือง

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีออมทรัพย์

บจก.คุ้มค่าทัวร์

ถนนจันทน์

1568672174

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

บัญชีออมทรัพย์

บจก.คุ้มค่าทัวร์

ถนนจันทน์

1331547860

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 15 ครั้ง