เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 17.30 น.

Hotline

083-922-9293

เราช่วยคุณได้

@kumkatour

Travel License : 11/11739

หน้าแรก

/

ทัวร์จีน

/

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง ต้าจู๋ อู่หลง อู่หลิงซาน หุบเขารอยแยก อุทยานหลุมฟ้า (ไม่ลงร้าน) 5วัน 4คืน (3U)

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง ต้าจู๋ อู่หลง อู่หลิงซาน หุบเขารอยแยก อุทยานหลุมฟ้า (ไม่ลงร้าน) 5วัน 4คืน (3U)

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง ต้าจู๋ อู่หลง อู่หลิงซาน หุบเขารอยแยก อุทยานหลุมฟ้า (ไม่ลงร้าน) 5วัน 4คืน (3U)

เที่ยวจีน ฉงชิ่ง ต้าจู๋ อู่หลง อู่หลิงซาน หุบเขารอยแยก อุทยานหลุมฟ้า (ไม่ลงร้าน) 5วัน 4คืน เช็คอินอุทยานหลุมฟ้า นั่งรถไฟอุทยานเขานางฟ้า สัมผัสความอัศจรรย์ทางธรรมชาติหุบเขารอยแยกอู่หลิงซาน

รหัสทัวร์

ZGCN_3U00056

ประเทศ

จีน

กำหนดการเดินทาง

17 ก.ย. 67 - 04 ม.ค. 68

จำนวนวัน

5วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

19,990บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Sichuan Airlines

ก.ย. 67

19,990฿

17-21

ต.ค. 67

21,990฿

01-05

21,990฿

08-12

21,990฿

15-19

22,990฿

22-26

21,990฿

29-02พ.ย.

พ.ย. 67

19,990฿

05-09

19,990฿

12-16

19,990฿

19-23

19,990฿

26-30

ธ.ค. 67

21,990฿

03-07

21,990฿

10-14

20,990฿

17-21

21,990฿

24-28

25,990฿

31-04ม.ค.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

17 ก.ย. 67 - 21 ก.ย. 67

19,990

19,990

19,990

3,900

6,000

13,990

20

01 ต.ค. 67 - 05 ต.ค. 67

21,990

21,990

21,990

3,900

6,000

15,990

20

08 ต.ค. 67 - 12 ต.ค. 67

21,990

21,990

21,990

3,900

6,000

15,990

20

15 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67

21,990

21,990

21,990

3,900

6,000

15,990

20

22 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67

22,990

22,990

22,990

3,900

6,000

16,990

20

29 ต.ค. 67 - 02 พ.ย. 67

21,990

21,990

21,990

3,900

6,000

15,990

20

05 พ.ย. 67 - 09 พ.ย. 67

19,990

19,990

19,990

3,900

6,000

13,990

20

12 พ.ย. 67 - 16 พ.ย. 67

19,990

19,990

19,990

3,900

6,000

13,990

20

19 พ.ย. 67 - 23 พ.ย. 67

19,990

19,990

19,990

3,900

6,000

13,990

20

26 พ.ย. 67 - 30 พ.ย. 67

19,990

19,990

19,990

3,900

6,000

13,990

20

03 ธ.ค. 67 - 07 ธ.ค. 67

21,990

21,990

21,990

3,900

6,000

15,990

20

10 ธ.ค. 67 - 14 ธ.ค. 67

21,990

21,990

21,990

3,900

6,000

15,990

20

17 ธ.ค. 67 - 21 ธ.ค. 67

20,990

20,990

20,990

3,900

6,000

14,990

20

24 ธ.ค. 67 - 28 ธ.ค. 67

21,990

21,990

21,990

3,900

6,000

15,990

20

31 ธ.ค. 67 - 04 ม.ค. 68

25,990

25,990

25,990

3,900

6,000

19,990

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย์ – เมืองฉงชิ่ง

Day : 2

เมืองอู่หลง – อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า สะพานสวรรค์ – จุดชมวิวระเบียงแก้ว – ลิฟท์แก้ว – อุทยานเขานางฟ้า

Day : 3

อู่หลิงซาน – จุดชมวิวแม่น้ำอูเจียงชือปี่ – ฐานวิศวกรรมนิวเคลียร์ 816 – ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า – หุบเขารอยแยกอู่หลิงซาน

Day : 4

มรดกโลกผาหินแกะสลักพระต้าจู๋ – รถไฟทะลุตึก – หงหยาตง – ถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย – POP MART

Day : 5

มหาศาลาประชาคม – สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย์ – สนามบินสุวรรณภูมิ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีออมทรัพย์

บจก.คุ้มค่าทัวร์

ถนนจันทน์

1568672174

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

บัญชีออมทรัพย์

บจก.คุ้มค่าทัวร์

ถนนจันทน์

1331547860

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 12 ครั้ง