เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 17.30 น.

Hotline

083-922-9293

เราช่วยคุณได้

@kumkatour

Travel License : 11/11739

หน้าแรก

/

ทัวร์จีน

/

ทัวร์จีน บินตรงฉางซา จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน เมืองโบราณเฟิ่งหวง 5วัน 4คืน (VZ)

ทัวร์จีน บินตรงฉางซา จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน เมืองโบราณเฟิ่งหวง 5วัน 4คืน (VZ)

ทัวร์จีน บินตรงฉางซา จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน เมืองโบราณเฟิ่งหวง 5วัน 4คืน (VZ)

เที่ยวจีน บินตรงฉางซา จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน เมืองโบราณเฟิ่งหวง 5วัน 4คืน เขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้าขึ้นลง) ระเบียงแก้ว บันไดเลื่อน 999 ขั้น ถ้ำประตูสวรรค์ พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย ชมวิวกลางคืนเมืองโบราณฝูหรง เมืองโบราณเฟิ่งหวง ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง สะพานสายรุ้ง ถนนคนเดินหวงซิงลู่ ตึก WENHEYOU

รหัสทัวร์

CN_VZ00186

ประเทศ

จีน

กำหนดการเดินทาง

27 มิ.ย. 67 - 04 ก.ย. 67

จำนวนวัน

5วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

11,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Vietjet Air

ก.ค. 67

14,900฿

01-05

14,900฿

02-06

14,900฿

04-08

14,900฿

07-11

14,900฿

08-12

14,900฿

09-13

14,900฿

10-14

14,900฿

11-15

14,900฿

12-16

15,900฿

14-18

15,900฿

17-21

15,900฿

19-23

ส.ค. 67

15,900฿

02-06

15,900฿

04-08

15,900฿

07-11

16,900฿

11-15

15,900฿

14-18

15,900฿

18-22

15,900฿

21-25

15,900฿

25-29

15,900฿

26-30

15,900฿

27-31

15,900฿

31-04ก.ย.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

14 ก.ค. 67 - 18 ก.ค. 67

15,900

15,900

15,900

4,000

-

7,900

25

17 ก.ค. 67 - 21 ก.ค. 67

15,900

15,900

15,900

4,000

-

7,900

25

19 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67

15,900

15,900

15,900

4,000

-

7,900

25

02 ส.ค. 67 - 06 ส.ค. 67

15,900

15,900

15,900

4,000

-

7,900

25

04 ส.ค. 67 - 08 ส.ค. 67

15,900

15,900

15,900

4,000

-

7,900

25

07 ส.ค. 67 - 11 ส.ค. 67

15,900

15,900

15,900

4,000

-

7,900

25

11 ส.ค. 67 - 15 ส.ค. 67

16,900

16,900

16,900

4,000

-

7,900

25

14 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67

15,900

15,900

15,900

4,000

-

7,900

25

18 ส.ค. 67 - 22 ส.ค. 67

15,900

15,900

15,900

4,000

-

7,900

25

21 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67

15,900

15,900

15,900

4,000

-

7,900

25

25 ส.ค. 67 - 29 ส.ค. 67

15,900

15,900

15,900

4,000

-

7,900

25

26 ส.ค. 67 - 30 ส.ค. 67

15,900

15,900

15,900

4,000

-

7,900

25

27 ส.ค. 67 - 31 ส.ค. 67

15,900

15,900

15,900

4,000

-

7,900

25

31 ส.ค. 67 - 04 ก.ย. 67

15,900

15,900

15,900

4,000

-

7,900

25

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ฉางซา (ท่าอากาศยานนานาชาติฉางซาหวงฮัว)

Day : 2

ฉางซา – ฉางเต๋อ – วัดโบราณเชียนเหมิง – เฟิ่งหวง (รวมรถอุทยาน) - ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง - สะพานสายรุ้ง - จี๋โส่ว

Day : 3

เมืองโบราณฝูหรง - น้ำตกฝูหรง – ล่องเรือข้ามแม่น้ำ - จางเจียเจี้ย - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย - OPTIONAL TOUR : เขาอวตาร ท่านละ 700 หยวน

Day : 4

ศูนย์สมุนไพรจีน - ผลิตภัณฑ์หยก - เขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้าขึ้นลง)- ระเบียงแก้ว – บันไดเลื่อน 999 ขั้น – ถ้ำประตูสวรรค์ OPTIONAL SHOW : โชว์จิ้งจอกขาว ท่านละ 400 หยวน

Day : 5

ศูนย์สุขภาพแอนไอออนและเครื่องนอนยางพารา - จางเจียเจี้ย – ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - ถ่ายรูปตึก IFC - ตึก WENHEYOU - CHANGSHA IFS x POP MART - ฉางซา(ท่าอากาศยานนานาชาติฉางซาหวงฮัว) – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีออมทรัพย์

บจก.คุ้มค่าทัวร์

ถนนจันทน์

1568672174

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

บัญชีออมทรัพย์

บจก.คุ้มค่าทัวร์

ถนนจันทน์

1331547860

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 8 ครั้ง