ทัวร์แคนาดา ล่องเรือสำราญอลาสก้า โปรแกรม B 11วัน 8คืน

ทัวร์แคนาดา ล่องเรือสำราญอลาสก้า โปรแกรม B 11วัน 8คืน

เที่ยวแคนาดา ล่องเรือสำราญอลาสก้า Brilliance of the Seas ล่องเรือชมปลาวาฬ และ ตามรอยหมีสีน้ำตาล Brown Bear แวนคูเวอร์ ซิตกา จูโน่ ไฮน์ส เทรซี่ อาร์ม ฟยอร์ด แวนคูเวอร์


ทัวร์แคนาดา ล่องเรือสำราญอลาสก้า โปรแกรม B 11วัน 8คืน
รหัสทัวร์
HTCCA_BR00005
จำนวนวันเดินทาง
11วัน 8คืน
กำหนดการเดินทาง
11 พ.ค. 67 - 07 ก.ย. 67
เดินทางโดย
alevaair.jpg
ราคาเริ่มต้น
145,000 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพ – แวนคูเวอร์
 • วันที่

  2

  แวนคูเวอร์ – สแตนลีย์ พาร์ค – เชคอินลงเรือสำราญ
 • วันที่

  3

  Inside Passage (Cruising)
 • วันที่

  4

  ซิตกา
 • วันที่

  5

  จูโน่ - ล่องเรือชมปลาวาฬ - โอลด์ทาวน์ – เคเบิ้ลคาร์ เมาท์โรเบิร์ต
 • วันที่

  6

  ไฮน์ส - ตามรอยหมีสีน้ำตาล
 • วันที่

  7

  เทรซี่อาร์มฟยอร์ด
 • วันที่

  8

  Inside Passage (Cruising)
 • วันที่

  9

  แวนคูเวอร์ – แกสทาวน์ – ช้อปปิ้งเอาท์เลต
 • วันที่

  10

  แวนคูเวอร์
 • วันที่

  11

  กรุงเทพมหานคร

15 มิ.ย. 67 - 25 มิ.ย. 67

ผู้ใหญ่
145,000 บาท
เด็กมีเตียง
145,000 บาท
เด็กไม่มีเตียง
145,000 บาท
พักเดี่ยว
38,000 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
145,000 บาท
เด็กมีเตียง
145,000 บาท
เด็กไม่มีเตียง
145,000 บาท
พักเดี่ยว
38,000 บาท
Group Size
25 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
15 มิ.ย. 67 - 25 มิ.ย. 67 145,000 145,000 145,000 38,000 - - 25
07 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67 145,000 145,000 145,000 38,000 - - 25

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ บจก.คุ้มค่าทัวร์ ถนนจันทน์ 1568672174
บัญชีออมทรัพย์ บจก.คุ้มค่าทัวร์ ถนนจันทน์ 1331547860
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ
          -  พร้อมส่งหลักฐานการชำระเงินมาให้ทาง Line หรือทาง E-mail ก็ได้

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ
          -  พร้อมส่งหลักฐานการชำระเงินมาให้ทางบริษัท

จำนวนผู้เข้าชม 78 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน